Zgodnie z europejską normą PN-EN 858, separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi takich jak:

 

stacje benzynowe

myjnie i warsztaty samochodowe

parkingi i drogi

lotniska

złomowiska

sieć deszczowa zakładów przemysłowych, baz paliwowych i baz sprzętu

powinny stanowić niezbędny element w układach zlewni miejskich

 

 

SPOSÓB DZIAŁANIA

 

Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.