Oczyszczalnia przydomowa FAMILY to gotowy do zamontowania komplet, w skład którego wchodzą:

 

• osadnik gnilny

• studzienka rozdzielcza

• studzienka zamykająca

• zawór zamykający „grzybek”

• drenaż rozsączający

• geowłóknina

• puzzolana

 

Studzienka rozdzielcza

 

 

Kontroluje napływ cieczy i rozprowadza ją równomiernie do każdej nitki drenażu – bez względu na natężenie wpływu i pochylenie studzienki. Kalibrowany wypływ stanowi też ostateczny filtr chroniący drenaż przed zatkaniem. Do studzienki rozdzielczej przewidziana jest nadbudowa o wysokości 30 cm.

 

 

 

 

 

Studzienka zamykająca

 

 

• zamknięcie systemu

• natlenienie nitek drenażowych

• kontrola przepływu cieczy

 

 

 

 

Przed zasypaniem, a po ostatecznym wypoziomowaniu – przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być „spięta”, tzn. złączona od wyjścia ścieków z domu aż po koniec drenażu. Studzienka zamykająca pozwala na połączenie niezależnych nitek w jedną całość: usztywnia to system oraz umożliwia przepływ powietrza i cieczy między nitkami drenażu.

W odróżnieniu od studzienek innych firm – nasza studzienka zamykająca pobiera powietrze od dołu, przez otwory, które nigdy nie będą zatkane liśćmi, lodem itp. Jak wiemy, tlen w drenażu jest niezbędny dla bakterii tlenowych, zaś ciąg powietrza – dla wentylacji całego ciągu oczyszczalni.

 

 

 

Zawór napowietrzający „grzybek”

 

 

Umieszczany na studzience zamykającej. Jest to specjalnie skonstruowany wywietrznikowi w formie grzybka. Dzięki niemu studzienka zamykająca dostarcza powietrze (a co za tym idzie i tlen) do drenażu w każdych warunkach atmosferycznych.

 

 

 

 

Drenaż

Drenaż rozsączajacy nie jest „ systemem rur za pomocą którego rozprowadza ścieki do gleby” Jest natomiast integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków, w której układ rur drenarskich doprowadza ścieki do miejsca dalszego ich oczyszczania. To dalsze oczyszczanie ( doczyszczanie ) odbywa się w specjalnie skonstruowanym rowie lub polu drenarskim.

 

 

Sposób wymiarowania długości drenażu.

Przyjmuje się zwykle 12 m drenażu na jednego mieszkańca. Obciążenie hydrauliczne drenażu, w zależności od rodzaju gruntu, powinno zawierać się w granicach 12 – 15L/m/d ( litrów na metr bieżący na dobę ).

 

Uwaga : Przy terenie podmokłych lub gruncie słabo przepuszczalnym pomnożyć wymiary przez 2. Przy gruncie bardzo przepuszczalnym podzielić wymiary drenażu przez 1,5. Jedna nitka drenażowa nie powinna przekraczać 20 mb. Powyżej 10 mieszkańców – na każdego dodatkowego użytkownika dodajemy 8 mb drenażu (zamiast 12 mb ). Ogólna długość drenażu nie może przekraczać 200 mb ( a najlepiej nie więcej niż 120 mb).

 

Konstrukcja rury drenarskiej

Rura drenarska to przewód o średnicy 110 mm, którego zadaniem jest równomierne rozprowadzenie ścieków do rowu drenarskiego. Rura ta posiada na odcinkach prostych otwory umożliwiające przelewanie się ścieków na zewnątrz.

 

 

 

Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości min. 50 cm. Może to być łoże drenarskie, na którym ułożone zostaną nitki drenarskie w odstępie min. 1,5 jedna od drugiej. Rura drenarska musi spoczywać na (od dołu do góry ) 10 cm dobrze przepuszczalnej glebie, 10 cm piasku, 40 cm żwirku płukanym o frakcji 16/32. Przykryta jest geowłókniną, której brzegi zawinięte są do góry.

 

 

 

 

 

Geowłóknina ma za zadanie:

 

 

 

 

chronienie rury drenażowej przed zamuleniem ziemią

chronienie rury drenażowej przed korzeniami

osłonę termiczną

Możliwość czyszczenia drenów

Charakterystyczny kształt studzienki zamykającej nie jest przypadkowy. Łukowaty profil pozwala bowiem przepłukać lub wręcz przeczyścić nitkę drenażową. Ciecz dostająca się do drenażu zawiera zawiesiny (bardzo małe), które z biegiem czasu tworzą warstwę zanieczyszczenia na dnie drenażu, która z kolei może tworzyć zaporę i wyłączyć część rury z „pracy” . Dlatego też wskazane jest regularne płukanie drenażu (przynajmniej raz na roku). Jest to jedyna na rynku polskim studzienka zamykająca umożliwiająca tę czynność konserwacyjną.

 

Kontrola przepływu cieczy

Jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania drenażu. Dobrze jest sprawdzian ten przeprowadzić wlewając dużą ilość wody do studzienki rozdzielczej i obserwując poprzez studzienkę zamykającą przepływ cieczy na końcu drenażu. Jeśli w jednej ze studzienek nie ma przepływu – należy przeczyścić nitkę drenarską.

Nadbudowy

 

 

Family 19mm Nadbudowa

 

Family 33mm Nadbudowa

 

 

Studzienki Rozdzielczej