Oczyszczalnie FAMILY to przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych z drenażem rozsączającym. Mają zastosowanie dla domów (i innych obiektów), w których przebywają maksymalnie 22 osoby – stali mieszkańcy.

 

Jest to najprostszy i najtańszy sposób unieszkodliwiania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

W skład oczyszczalni FAMILY wchodzą:

 

• osadnik gnilny FAMILY

• drenaż rozsączający

• geowłóknina

• puzzolana

• studzienka zamykająca

• studzienka rozdzielcza

• zawór napowierzający „GRZYBEK”

 

 

Zastosowanie takiej oczyszczalni jest uzasadnione:

 

• przy niskim poziomie wód gruntowych (wody gruntowe na poziomie 1,5 metra i głębiej)

• dla gruntu dobrze przepuszczalnego (gleby lekkie)

• na działce o odpowiedniej powierzchni (drenaż rozsączający, odległości ochronne, itd.)

 

W przypadku tej oczyszczalni, tak naprawdę, tylko powierzchnia działki jest parametrem ograniczającym. Przy wysokim poziomie wód gruntowych (mniej niż 1,5m) można zastosować oczyszczalnię FAMILY z drenażem rozsączającym w nasypie z przepompownią ścieków podczyszczonych (należy pamiętać o odpowiednim posadowieniu osadnika). Dla gruntu źle przepuszczalnego też istnieją rozwiązania: oczyszczalnia z drenażem rozsączającym z wymianą gruntu na polu drenażowym i odpowiednim zainstalowaniem.