Drenażowe oczyszczalnie ścieków

-zbiorniki na deszczówkę

-zbiorniki magazynowe do pojemności 120.000 litrów

-zbiorniki na gnojowicę